http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/10/29/att-blogga-eller-inte-jag-svarar-mot-stockholmarn-inte-medierna/

Själva har vi ju mest mötts av tystnad på hennes blogg, som vi sagt tidigare så verkar Madeleine mest bekväm med att inte behöva tala med media, och det är ju inte så konstigt, de kan ju ställa massa jobbiga frågor. I det här fallet används bloggen främst som en ”brandvägg” mellan politiker och folket, och när till och med media i alla avseenden rörande specifika frågor blir hänvisade till denna blogg istället för Madeleine själv så känns ordet ”öppenhet” långt borta.

Jag citerar Madeleine:

”Bloggar och andra internetverktyg har gjort det möjligt för politiker att kommunicera direkt till medborgare på ett helt annat sätt än tidigare när vi var beroende av massmedierna. Och det är gentemot medborgarna som vi har vårt uppdrag. Det är de som har valt mig, och det är dem jag svarar emot.”

Annonser

Stockholm 2009-10-26

CUF Stockholm översänder idag en öppen skrivelse till Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt med anledning av rivningsbelutet för Aspuddsbadet.

______________________________

Kära Madeleine,

CUF Stockholm har under en tid följt hanteringen av frågan gällande Aspuddsbadet och vi är djupt bekymmrade över din och Folkpartiets ställning i frågan.

CUF Stockholm kämpar för demokrati och frihet. För oss innebär det inte bara att vi människor ska kunna styra över oss själva, utan även att vi ska ha inflytande i samhället vi lever i. Vi i CUF tror att samhället fungerar bäst då alla människor är delaktiga och har möjligheten att påverka sin egen situation. Som en del i detta har också politiker ett ansvar i att möta folkets vilja och hitta gemensamma lösningar och förslag. Det är tråkigt att du som folkpartist inte verkar dela denna uppfattning med oss. Vad har du för förslag till att kunna driva badet vidare? Vi är säkra p att folket har ett eller flera.

Avtalet med badhusföreningen innehåller bland annat åtaganden om att ”föreningen skall svara för allt underhåll såväl yttre som inre” (§13 i avtalet). Som du också själv påpekat på din blogg skrevs detta avtal för snart 23 år sedan och många av de människor som idag kämpar för att badet skall få finnas kvar, kom till livet efter att avtalet skrevs. CUF Stockholm tycker inte det är rättfärdigt att belsta dagens unga för att tidigare generationer i stadshuset och badföreningen inte tagit sitt ansvar och följt avtalet.

CUF Stockholm anser också att samhället byggs bäst underifrån och att beslut skall tas så nära som möjligt av de människor vilka själva berörs av dom samma. Vi tror på att man ska uppmuntra människor till entreprenörskap, företagande och delandet av gemensamma intressen genom till exempel föreningar, för att driva samhället och utvecklingen frammåt. Därför är badet viktigt, både som förening och social samlingspunkt för lokalbefolkningen och grupper vars verksamhet inte passar in i de större badanläggningarna.

Vi står upp för lokalsamhället och kan inte acceptera att man dömmer ut ett bad för att man menar att det på grund av sin storlek inte skulle kunna konkurera med andra bad, eller för att tomten behövs till byggandet av nya lokaler till en förskola. Vi kan försäkra dig om att det finns gott om plats på andra områden inom Aspudden för denna förskola.

Madeleine Sjöstedt, lämna tillbaka vårat bad!

Hälsningar,
Centerpartiets Ungdomsförbund Stockholm

Mehdi Oguzsoy (v) är sisten ut med att ställa frågor till Madeleine Sjöstedt angående Aspuddsbadet.

Stefan Nilsson (mp) är andren ut med att ställa frågor till Madeleine Sjöstedt angående Aspuddsbadet.

Malte Sigemalm (s) är först ut med att ställa frågor till Madeleine Sjöstedt angående Aspuddsbadet.

”Stoppa rivningen av Aspuddsbadet och ge föreningen en ärlig chans att driva badet vidare”

Vågorna har gått höga en längre tid i debatten runt Aspuddsbadets vara eller icke-vara i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen. I ena ringhörnan en pressad borgerlig majoritet som vill göra processen kort i att riva ett nedgånget bad. I den andra hörnan en förening som vill renovera och fortsätta driva badet såsom den gjort sedan mitten av 1980-talet

För att stoppa rivningen har det bildats särskild aktionsgrupp som just nu ockuperar badet.

Sedan 1987 drivs badet av Aspuddens Badhusförening på ideell basis utan vare sig hyreskrav eller stöd från Staden. Badet redovisar över 20 000 besök per år och upplåter också tid åt grupper som vill bada avskilt eller mår bra av den något högre temperaturen i vattnet, såsom babysim, reumatiker, muslimska flickor och kvinnor, pensionärer och överviktiga.

Turerna runt Aspuddsbadet har varit långa och många och konflikten har nu trappats upp inför planerad rivning i december, inte minst på Madeleine Sjöstedts egen blogg. Bland annat skiljer sig uppskattningen av kostnaderna för renoveringen kraftigt åt.

Aspuddsbadet från 1919 är Stadens äldsta bad, byggnaden är grönklassad och bedöms äga ett stort kulturhistoriskt värde, vilket enligt Plan- och bygglagen innebär att byggnaden ej får förvanskas. Detta har även Madeleine Sjöstedt, i egenskap av kulturborgarråd, själv medverkat till att besluta i bred enighet i Kulturnämnden så sent som den 28 januari 2008.

Vi i den rödgröna alliansen i Stockholm har sagt nej till en rivning av Aspuddsbadet i samtliga instanser och kräver nu gemensamt att Madeleine Sjöstedt upphäver beslutet att riva badet. Hon bör istället snarast inleda nya samtal med badhusföreningen, för att hitta en lösning på hur badet kan räddas och drivas vidare av denna grupp engagerade stockholmare.

Carin Jämtin, Oppositionsborgarråd (S)

Yvonne Ruwaida, Oppositionsborgarråd (MP)

Ann-Margarethe Livh, Oppositionsborgarråd (V)

För mer information, kontakta:

Tobias Gerdås
Pressekreterare (S)
0761-229199

Anna Norberg
Pressekreterare (MP)
0761-229797

Annie Olausson
Pressekreterare (V)
0761-229519


Nedan visas tillhörande dokument och bilagor.
Pressmeddelandet
Bilagor

Badvakter intog stadshuset.

oktober 21, 2009

Under kommunfullmäktigemötet satt badvakterna tysta och snälla på läktaren och lyssnade på när Madeleine Sjöstedt svarade på den ena frågan efter den andra.

Badvakter i Stadshuset

Vi kommer att publicera videomaterial från tillställningen inom kort.

hallen

Vi boende i Aspudden, som under alla år använt badet och haft det som 
vår sociala träffpunkt, vill ha en chans att få diskutera frågan med 
våra folkvalda politiker. Att ge vår syn, göra våra röster hörda och 
få de frågor vi har kring de motstridiga budskapen utredda. Därför 
bjuder vi in till ett öppet medborgarmöte onsdagen den 21 oktober på 
biograf Tellus, Vattenledningsvägen 46, T-Midsommarkransen klockan 
18.00-19.30. 

Vi har bl.a. bjudit in Madeleine Sjöstedt att närvara, men hon har ännu inte osat.

Slut upp för Aspuddsbadet och för en fungerande demokrati!
Kom till kommunfullmäktigemöte i Stadshuset måndag 19 okt.

Alt. 1 Kom kl. 15.30 till Stadshusets borgargård. Vi vill visa vår närvaro då politikerna går in i Stadshuset för interpellationsdebatt kl. 16.00. Medtag: uppblåsbara bad-attiraljer (armpuffar, simringar, badankor, ej FÖR stora) att placera på marken så att politikerna måste sparka undan dem eller gå runt dem. De ska inte kunna undgå att märka att vi är där. Det är bra om vi samtalar/diskuterar med varandra, står vi tysta ses det som en demonstration och vi riskerar att bli bortkörda.

Alt. 2 Kom kl. 17.00 och gå direkt in i Stadshuset (ingång från borgargården invid stadshustornet) till åhörarläktaren på kommunfullmäktigemötet. Vi vill genom vår fysiska men tysta närvaro visa vårt engagemang för frågor kring Aspuddsbadet vid den öppna frågestunden. Frågor kring badhuset kommer att ställas av politiker (mp och v) till kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt alt. finansborgarråd Sten Nordin. Medtag: badmössa om du har, 25 st finns för utlåning. Inne på åhörarläktaren får man inte tala eller visa upp propagandatext på kläder eller liknande, en badmössa talar kanske ett språk som accepteras. Vi chansar. Media kommer sitta på läktaren mittemot oss.
Fullmäktigemötet kan också ses live på http://www.stockholm.se

Madeleine fortsätter med att kommunicera via sin blogg, och det finns återigen många upprörande faktafel i det hon skriver.

Först har aldrig finansieringen diskuterats, varken sig bidrag, sponsring eller LÅN. Föreningen fick aldrig möjlighet att komma så långt i någon förhandling. Det har aldrig varit på tal att pengarna för en renovering av Aspuddsbadets skulle läggas på skattebetalarna eller konkurera med upprustningen av andra badhus/simhallar.

I tjänsteutlåtandet från förvaltningen står att de bla.
”Aspuddens badhus har en femtonmeters bassäng, och endast ett omklädningsrum, där man har öppet olika dagar för herrar och damer.”

Alla vi som besökt badet vet att det har två omklädningsrum. De flesta av oss vet också att herrbad och dambad endast var en liten del av den verksamhet som förekom på badet, men just den delen har förvaltningen valt att lyfta fram.

När det gäller Madeleines egen tolkning av det kontrakt som fanns mellan badhusföreningen och staden så är det fullkomligt absurt att hon fortfarande lägger hela ansvaret på föreningen. Motivationen till att idrottsnämnden genom förvaltningen sagt upp hyresavtalet grundar sig i att man tolkar detta avtal i sin egen favör, när det i själva verket är förvaltningen som bär upp huvudansvaret.
Ett kontrakt är ett kontrakt, och om förvaltningen omöjliggjort det för föreningen genom att inte uppfylla sin del så är det väldigt allvarligt.

http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/10/16/aspuddsbadet-den-langa-historien/