Nu får det vara nog!

september 22, 2009

Nu får det vara nog!
Den demokratiska processen har brytit ihop och det är endast vi själva som kan se till att Aspuddsbadet fortsätter att finnas kvar som en självklar del av vår närmiljö och vår kultur.
Det finns ett flertal punkter som vi alla kan ifrågasätta, inklusive media ifall de vågar.
Den här dispyten har hela tiden stått mellan badhusföreningen och Stockholms stad. Staden har aldrig någonsin frågat oss vad vi anser, dem som badhuset verkligen är till för.
Det har även kommit till vår kännedom att politiker ljugit för folk angående den ”demokratiska” utredningen angående badhuset. De säger till folk som ringer att Badhusföreningen inte ansträngt sig för att visa på hur de skulle kunna finansiera en vidare drift, att de inte har lämnat in några dokument som visar på detta. Vi kommer inom krot publicera de dokument som inkommit både till Idrottsförvaltningens chef Ingrid Båvner, och Madeleines Sjöstedts borgarrådssekreterare Erik Jennische, men som båda egenhändigt valt att bortse ifrån.
De huvudsaktliga argumenten som vi kräver svar på och utredning kring tecknar vi ner här:
1. Det är inte moraliskt försvarsbart att riva Aspuddsbadet utan att ha varit och besökt verksamheten som vi vill ha kvar. Alla ledamöter i Idrottsnämnden har fått inbjudan. De partier som röstade mot en rivning har alla besökt badet, inte en enda av de som röstade för en rivning har varit villiga att ta sig dit, trots inbjudan. Även Carin Jämtin har varit där vilket visar på hur viktig fågan är, inte bara för badet och den verksamhet som bedrivs, men även för vår kulturhistoria och vår närmiljö.
När inte ens Madeleine Sjöstedt, som ansvarig politiker, har tagit sig tid att besöka Aspuddsbadet som endast ligger 15 minuter bort med kommunala färdmedel, visar på en väldig nonchalans mot främst oss Aspuddsbor samt alla andra som vill ha badet kvar.
Vaför har ni valt att inte besöka badet?
2. Den ständigt återkommande kostnadsfrågan på 14 miljoner som idrottsförvaldningens utredning kom fram till. Det har aldrig varit på tal om att badhuset skulle upprustas med skattebetalarnas pengar. Pengarna för en renovering ska vara ett lån som badhuset ska betala tillbaka. Hur kan det komma sig att det kostade 5 miljoner att renovera badhuset för några år sedan? De 14 miljonerna, som ska avbetalas på 10 år, är orealistiska vid närmare jämförelse av andra liknande upprustningar. Oviljan från Staden att förklara kostnaden för allmänhet och press är stötande.
3. Idrottsförvaltningen anser att föreningen misskött badhuset. Eftersom Idrottsförvaltningen enligt kontraktet var skyldiga att inspektera badet varje år undrar vi varför förvaltningen endast var på badet en 2 ggr under 20 år.
4. Den felaktiga uppgiften i Madeleines pressmeddelande om att en ”ny” förskola ska byggas på Aspuddsbadets mark. Då det är en redan befintlig förskola (Stora Aspen) som ska flyttas så blir det inga nya förskoleplatser. För övrigt finns det redan två förskolor i området varav en (Flygande Mattan) riskerar att konkureras ut då de idag nyttjar marken bakom badet som sin gård.
Det finns heller inga garantier att det ska byggas en permanent förskola på platsen.
5. Den felaktiga uppgiften i Madeleines pressmeddelande att Aspuddsbadet har varit till försäljning. Badet har inte varit till försäljning. Ingrid Båvner, chef på idrottsförvaltningen, har sagt att badhuset inte varit ute till försäljning. Erik Jennische, Madeleine Sjösdteds pressekreterare säger att badet möjligtvis legat ute till försäljning på Madeleine Sjöstedts blogg, eller i någon tidningsnotis, men han kommer egentligen inte ihåg. Vi anser inte detta som tillräkligt.
6. Att idrottsnämnden och idrottsförvaltningen i sin utredning valt att bortse från varenda dokument som badhusföreningen kommit in med visar på att de inte alls har som intresse att bevara Aspuddsbadet, utan snarare tvärtom. Detta är inte en demokratisk process, i en demokrati censurerar man inte den ena parten. Politiker ljuger även för allmänheten som hört av sig, de hävdar att badhuset inte presenterat ett enda alternativ eller dokument.
7. Att alla ledamöter i idrottsnämnden fått ta del av en överklagan till länsrätten som visar på att kommunstyrelsen bl.a. kan ha brutit mot kommunallagen vad gällande hanteringen av Aspuddsbadet. Sex av ledamöterna väljer att rösta för en rivning av badet ändå, trots vetskapen om att hanteringen av fallet bl.a. kan ha inneburit lagbrott.
8. Stadsmuseet säger att Aspuddsbadet har ett stort kulturhistoriskt värde och avstryker därmed en rivning.
9. Vi har fått se många nya aktiviteter och idéer under det senaste året, många förslag på utökad verksamhet, både inom idrott och kultur. Exempel på dessa är exempelvis biobad, musikkvällar, teaterföreställningar och temadagar. Staden har endast inkommit med ett förslag, rivning.
Vi vill ha ett levande bad och kulturcentrum i en av Stockholms äldsta förorter.
10. Det ologiska i att riva ner en väl fungerande verksamhet som dragit 20000 besökare årligen och varit så uppskattat av alla åldrar. Vars verksamhet når ut till grupper som har det svårt att nyttja de stora bad som man hänvisar till.
11. Det är våra folkvalda politiker som medvetet valt att inte lyssna på våra argument. Vi finner inte att Madeleine Sjösteds blogg är en värdig mötesplats. Vi misstänker att hon inte läser de inlägg som skrivits eftersom hon, för det första, inte tar till sig några av de argument som vi fört upp, och för det andra, inte heller svarar på några frågor. Hon är inte villig att sammarbeta för att bevara badhuset, trots att hon är både idrotts- och kulturborgarråd. Hur kan Madeleine Sjöstedt, i den position hon nu har, så besinningslöst motsätta sig allas vår sak, som främjar båda hennes hjärtefrågor? Det är helt ofattbart.
Dessa är endast några av de punkter som vi inte fått svar på och som inte ifrågasatts.
Eftersom besluten om en rivning av badet redan är fattade så vill vi inte riskera att så sker.
Vi har försökt agera på alla sätt som är demokratiskt gångbara. Till skillnan mot de politiker som bestämt sig för att riva badet, så är vi ärliga i vår sak. Vi är ärliga och uppriktiga, vi kämpar för våra medmänniskor, våra barn, våra äldre, våra sjuka, och alla dem som vill ha badet kvar.  Vi hoppas att alla ni som vill att Aspuddsbadet skall kunna utvecklas och leva vidare som ett levande badhus och kulturcentrum sluter upp på vilket sätt ni än kan, sprid denna information till alla ni kan komma på.
Vi behöver all hjälp vi kan få!

Demokrati är ingenting som sköter sig självt, demokratin måste vi alltid underhålla så att den inte börjar rosta sönder. Här och där, ofta på svårupptäckta platser uppträder små fläckar av skit, och processen kring Aspuddsbadet är just en sådan fläck som måste undersökas extra noga.

Den demokratiska processen har brytit ihop och det är endast vi själva som kan se till att Aspuddsbadet fortsätter att finnas kvar som en självklar del av vår närmiljö och vår kultur.

Det finns ett flertal punkter som vi alla kan ifrågasätta, inklusive media ifall de vågar.

Den här dispyten har hela tiden stått mellan badhusföreningen och Stockholms stad. Staden har aldrig någonsin frågat oss vad vi anser, dem som badhuset verkligen är till för.

Det har även kommit till vår kännedom att politiker ljugit för folk angående den ”demokratiska” utredningen angående badhuset. De säger till folk som ringer att Badhusföreningen inte ansträngt sig för att visa på hur de skulle kunna finansiera en vidare drift, att de inte har lämnat in några dokument som visar på detta. Vi kommer inom kort publicera de dokument som inkommit både till Idrottsförvaltningens chef Ingrid Båvner, och Madeleines Sjöstedts borgarrådssekreterare Erik Jennische, men som båda egenhändigt valt att bortse ifrån.

De huvudsaktliga argumenten som vi kräver svar på och utredning kring tecknar vi ner här:

1. Det är inte moraliskt försvarsbart att riva Aspuddsbadet utan att ha varit och besökt verksamheten som vi vill ha kvar. Alla ledamöter i Idrottsnämnden har fått inbjudan. De partier som röstade mot en rivning har alla besökt badet, inte en enda av de som röstade för en rivning har varit villiga att ta sig dit, trots inbjudan. Även Carin Jämtin har varit där vilket visar på hur viktig fågan är, inte bara för badet och den verksamhet som bedrivs, men även för vår kulturhistoria och vår närmiljö.

När inte ens Madeleine Sjöstedt, som ansvarig politiker, har tagit sig tid att besöka Aspuddsbadet som endast ligger 15 minuter bort med kommunala färdmedel, visar på en väldig nonchalans mot främst oss Aspuddsbor samt alla andra som vill ha badet kvar.

Vaför har de valt att inte besöka badet?

2. Den ständigt återkommande kostnadsfrågan på 14 miljoner som idrottsförvaldningens utredning kom fram till. Det har aldrig varit på tal om att badhuset skulle upprustas med skattebetalarnas pengar. Pengarna för en renovering ska vara ett lån som badhuset ska betala tillbaka. Hur kan det komma sig att det kostade 5 miljoner att renovera badhuset för några år sedan? De 14 miljonerna, som ska avbetalas på 10 år, är orealistiska vid närmare jämförelse av andra liknande upprustningar. Oviljan från Staden att förklara kostnaden för allmänhet och press är stötande.

3. Idrottsförvaltningen anser att föreningen misskött badhuset. Eftersom Idrottsförvaltningen enligt kontraktet var skyldiga att inspektera badet varje år undrar vi varför förvaltningen endast var på badet en 2 ggr under 20 år.

4. Den felaktiga uppgiften i Madeleines pressmeddelande om att en ”ny” förskola ska byggas på Aspuddsbadets mark. Då det är en redan befintlig förskola (Stora Aspen) som ska flyttas så blir det inga nya förskoleplatser. För övrigt finns det redan två förskolor i området varav en (Flygande Mattan) riskerar att konkureras ut då de idag nyttjar marken bakom badet som sin gård.

Det finns heller inga garantier att det ska byggas en permanent förskola på platsen.

5. Den felaktiga uppgiften i Madeleines pressmeddelande att Aspuddsbadet har varit till försäljning. Badet har inte varit till försäljning. Ingrid Båvner, chef på idrottsförvaltningen, har sagt att badhuset inte varit ute till försäljning. Erik Jennische, Madeleine Sjösdteds pressekreterare säger att badet möjligtvis legat ute till försäljning på Madeleine Sjöstedts blogg, eller i någon tidningsnotis, men han kommer egentligen inte ihåg. Vi anser inte detta som tillräkligt.

6. Att idrottsnämnden och idrottsförvaltningen i sin utredning valt att bortse från varenda dokument som badhusföreningen kommit in med visar på att de inte alls har som intresse att bevara Aspuddsbadet, utan snarare tvärtom. Detta är inte en demokratisk process, i en demokrati censurerar man inte den ena parten. Politiker ljuger även för allmänheten som hört av sig, de hävdar att badhuset inte presenterat ett enda alternativ eller dokument.

7. Att alla ledamöter i idrottsnämnden fått ta del av en överklagan till länsrätten som visar på att kommunstyrelsen bl.a. kan ha brutit mot kommunallagen vad gällande hanteringen av Aspuddsbadet. Sex av ledamöterna väljer att rösta för en rivning av badet ändå, trots vetskapen om att hanteringen av fallet bl.a. kan ha inneburit lagbrott.

8. Stadsmuseet säger att Aspuddsbadet har ett stort kulturhistoriskt värde och avstryker därmed en rivning.

9. Vi har fått se många nya aktiviteter och idéer under det senaste året, många förslag på utökad verksamhet, både inom idrott och kultur. Exempel på dessa är exempelvis biobad, musikkvällar, teaterföreställningar och temadagar. Staden har endast inkommit med ett förslag, rivning.

Vi vill ha ett levande bad och kulturcentrum i en av Stockholms äldsta förorter.

10. Det ologiska i att riva ner en väl fungerande verksamhet som dragit 20000 besökare årligen och varit så uppskattat av alla åldrar. Vars verksamhet når ut till grupper som har det svårt att nyttja de stora bad som man hänvisar till.

11. Det är våra folkvalda politiker som medvetet valt att inte lyssna på våra argument. Vi finner inte att Madeleine Sjösteds blogg är en värdig mötesplats. Vi misstänker att hon inte läser de inlägg som skrivits eftersom hon, för det första, inte tar till sig några av de argument som vi fört upp, och för det andra, inte heller svarar på några frågor. Hon är inte villig att sammarbeta för att bevara badhuset, trots att hon är både idrotts- och kulturborgarråd. Hur kan Madeleine Sjöstedt, i den position hon nu har, så besinningslöst motsätta sig allas vår sak, som främjar båda hennes hjärtefrågor? Det är helt ofattbart.

Dessa är endast några av de punkter som vi inte fått svar på och som inte ifrågasatts.

Eftersom besluten om en rivning av badet redan är fattade så vill vi inte riskera att så sker.

Vi har försökt agera på alla sätt som är demokratiskt gångbara. Till skillnan mot de politiker som bestämt sig för att riva badet, så är vi ärliga i vår sak. Vi är ärliga och uppriktiga, vi kämpar för våra medmänniskor, våra barn, våra äldre, våra sjuka, och alla dem som vill ha badet kvar.  Vi hoppas att alla ni som vill att Aspuddsbadet skall kunna utvecklas och leva vidare som ett levande badhus och kulturcentrum sluter upp på vilket sätt ni än kan, sprid denna information till alla ni kan komma på.

Vi behöver all hjälp vi kan få!

Annonser

3 svar to “Nu får det vara nog!”

 1. […] nakna inför lagen.Utöver det så vill vi återknyta till de punkter vi ännu inte fått besvarade:https://aspuddsbadet.wordpress.com/2009/09/22/nu-far-det-vara-nog/Kom till infomöte vid badhuset kl 19.00 tisdag 29/9 för att se vad just Ni kan göra för att […]

 2. […] Utöver det så vill vi återknyta till de punkter vi ännu inte fått besvarade:https://aspuddsbadet.wordpress.com/2009/09/22/nu-far-det-vara-nog/ […]

 3. Fröydi Laszlo said

  Hei !
  Jeg bor i Göteborg, så det finnes en hel del jeg ikke har mulighet til å delta praktisk i. Min kjaerlighet til Aspuddsbadet er også lenket til mine gode opplevelser av Liljeholmsbadet som jeg under studietiden (tidlig 90- tall) var naergranne til. Våre små badhus er riktige oaser, her henter vi både ro, lenker til vår historie og forankrer oss i våre naermiljö.
  Jeg kan ikke vaere med å sitte i barrikader, selv om jeg anser at situasjonen krever det. Derimot kan jeg love arbeidstimer om vi får beholde badet, og om det behöves noen ny giv innen flisesetting eller mosaik.
  Stor takk til alle som kjemper på tross motvind og snålblåst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: